Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

Ana SayfaHakkındaSon SayıArşivYayın İlkeleriYayın Kurulu

 

 *Makale Çağrısı* 

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisine (ISSN: 1949 -4289) aşağıda belirtilen konularda eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerde yapılmış olan çalışmalarınız beklenmektedir

 

• Eğitim Programları, eğitim politikaları ve stratejileri

• Kurumsal değerlendirme ve akreditasyon

• Postmodernizm, küreselleşme, eğitim teknolojileri

 

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi aşağıdaki ana indekslerde taranmaktadır:

 

 1- EBSCO Publication: http://www.ebsco.com 

 2- OCLC-WorldCat: http://www.oclc.org/worldcat/default.htm

 3- Directory of Open Access Journals: (DOAJ): http://www.doaj.org/home 

  4- ROAD - ISSN: http://road.issn.org

 5- CiteFactor: http://www.citefactor.org 

 

Makale Gönderme ve Yazım Kuralları

Gönderilen makaleler Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan "Publication Manual of American Psychological Association (APA 5. Baskı)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.

 

"APA 5. baskı" yayım ilkelerine göre yazılmış örnek bir çalışma aşağıdaki web adresinden elde edilebilir:

 

http://www.inased.org/epasad/c1s1/demirtas.htm

 

Referanslar, notlar, özetler, alıntılar ve tablolar da dahil olmak üzere bütün yazılar çift satır aralıklı olmalıdır. Makalede bir başlık sayfası olmalı ve bu başlık sayfası bütün yazarların isimlerini, akademik ünvanlarını, yazışma adreslerini, telefon numaralarını, e-mail adreslerini ve kısa özgeçmişlerini içermelidir. Başlık sayfasını 100-150 kelime içeren özet sayfası izlemelidir. Makaleler, tablolar, figürler, grafikler ve referanslar da dahil, 30 sayfayı geçmemelidir. Makaleler "Times New Roman" 12 punto ile 2 satır aralıklı ve 2 cm. lik kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Aynı anda başka dergilere gönderilmiş veya önceden herhangi bir dergide yayınlanmış benzer içerikteki makaleler değerlendirmeye alınmaz.

 

Gönderilen makaleler ilk etapta editörler tarafından dergiye uygunluğu açısından değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun makaleler daha sonra anonim inceleme için hakemlere gönderilir. Makalelerin yayınlanması ile ilgili son karar hakemlerin düşüncesine ve önerilerine dayanarak editörler tarafından yaklaşık iki ay içerisinde verilir.

 

Bütün yazışma ve değerlendirme işleri elektronik posta (e-mail) yoluyla yapılmaktadır. Makaleler MS-DOS veya Windows yazım programları ile yazılmalı ve "epasad@inased.org" adlı e-posta adresine gönderilmelidir. 

 

Yayınlanması için dergiye gönderilen makalelerin, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Uluslararası Eğitimciler Birliği’ne aittir.

 

Prof. Dr. Mehmet Durdu Karsli 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Nihat Gürel Kahveci
İstanbul Üniversitesi

 

 

 

  © Copyright 2005 INASED. All Rights Reserved.